Magyarország globális története a kezdetektől 1868-ig

Amikor összefüggéseiben, tárgyilagosan kerül megítélésre Magyarország története, kitekintéssel nemcsak szomszédos területekre, hanem helyenként akár az egész bolygót érintve, sok érdekes tény és adat merül fel a távoli múltból is akár. A mű másfélmillió évvel ezelőttről kezdi az időbeliséget, folytatva 1868-ig. Mi történt ennyi idő alatt, miben lett más a világ attól, hogy  magyar ember tette a lábát idegen földre? 

Könyvajánló
Szerkesztők: Laczó Ferenc, Vadas András, Varga Bálint
Kiadó: Corvina Kiadó

Magyarország globális története a kezdetektől 1868-ig

Magyarország globális története a kezdetektől 1868-ig címmel jelent meg a közelmúltban a Corvina Kiadó gondozásában az a mű, amely a magyar történelem érdemi újragondolására tesz kísérletet, mégpedig exogén módon (kívülről fakadóan). A nemzet történelmét nem érzelmek alapján érdemes szemlélni, valamint nem lehet izolálni és nemzetközi kitekintés nélkül értékelni: az a folyamat kontextusból kiszakítását jelenti. Márpedig a XIX. század derekán meginduló történetírás a nemzeti romantika időszakára esett, amely írásmódja - mondhatni - szükségszerűen torzította az objektív valóságot. (Persze, a témában az objektitvitás helyenként nehezen alkamazható kategória, miután a történelmet javarészt a győztesek írják.) 

A nemzeti történelemből levezethető tanulságok tehát nem mellőzhetik a megfontolt, józan látásmódot és a nemzetközi kitekintést, de nem mindegy, hogy a korábbi szemléletmódnak megfelelően, mintegy függelékként, lábjegyzetben, gyakran ellenséges hangnemben írnak összefüggésekből származó  tényekről, adatokról, vagy a maguk természetességében, tárgyilagos módon. Nem vagyunk jobbak és nem vagyunk rosszabbak sem más nemzeteknél, a mondanivaló elfogulatlan kontextusa ilyen esetekben nagyon fontos. Erre tesz kísérletet ez a többszerzős, három szerkesztős munka, amely a fenti célt tűzte zászlójára (Laczó Ferenc, Vadas András, Varga Bálint): az ország történetét következetesen összeköti nemzetközi történésekkel, a helyi kulcsfejleményeket pedig tágabb keretekbe ágyazza.

Teszi a fentieket annál is inkább, mivel az eltelt időszakban felgyorsult folyamatok transznacionális jellege bolygószintűre duzzadt, a nemzetközi összefonódások mennyisége, mélysége és hatása exponenciálisan megnőtt, a nemzetállamok önelvűségének gondolata egyre inkább fikció, mint valóság: a bezárkózásra való régi kívánalom egyre inkább idejétmúlt, sőt, kifejezetten káros is a nemzet egészére az integrált világban. Az exogén módon tekintett történetírás a jól beazonosítható magyar eseményeket a külföldi interakciókkal párosítja, ha szabad játszani a szavakkal, akkor páratlan módon. A szerzők arra keresik a válaszokat, hogy országunk milyen módon volt részese a világnak, értve ezalatt a közvetlen szomszédainkon túl Európát, Ázsiát, de a vallásokat, a globális félperifériát, vagy akár az egész bolygót. A kötet összetett válaszokat nyújt felmerülő, vagy akár a laikusban fel sem merülő kérdésekre, rétegeiben fejti ki az adott történelmi időszak és történelmi események összefüggéseit, a történettudomány kutatási módszereit alkalmazva. 

A mű időbeli meghatározásánál időszámításunk előtt 1.500.000 évvel kezdi el Magyarország történetét, amikor hol volt még az ország elnevezése! Akkor emelkedett ki a Kárpátok, és jöttek létre a térség alapvető jellemzői. Igen, ilyen mélységből kezdik a szerzők a Magyarország története a kezdetektől 1868-ig című könyvet, és (jelen felsorolásban a teljesség igénye nélkül) haladnak az ókori Róma hódításain keresztül Géza fejedelemig, a kunok problematikája átível a XVI. századba, ahol II. Fülöp, spanyol király, ezüstből finanszírozza az Oszmán birodalom elleni magyarországi háborút. Szó esik 1772-ről, a földi alma (krumpli) magyarországi és globális terjedéséről, vagy 1816-ról, amikor beköszöntött a nyár nélküli év, vagy 1850-ről, amikor az USA Iowa államának területén megalakult New Buda magyar szabadságharcos menekülőknek nyújtott otthont.

A kötet illusztrációkkal ellátott (épületek, történelmi személyek), minden cím végén kapcsolódó fejezetekről és a felhasznált irodalomról tesz említést. Számos érdekes történelmi tényt helyeztek e könyvben kontextusba, amelyeket a történelem iránt érdeklődők nagy élvezettel olvasnak.

Szerintem ti se hagyjátok ki, ha van affinitásotok a történelmi tények iránt!

Fülszöveg

Honnan érkeztek az első földművelők a Kárpát-medencébe, és hogyan festettek a modern várostervezés kezdetei Magyarországon? Mikor szerepelt Magyarországon kiadott világtérképen először az amerikai kontinens, miként terjedt el az Újvilágból származó paprika? Kik szürcsöltek elsőként kávét kínai porcelánból Budán, és milyen szerepet játszott az Amerika leigázásából származó ezüst a magyarországi törökellenes háborúkban? Miért csókolta meg Szapolyai János Szulejmán szultán kezét? Miért okozta egy indonéz vulkánkitörés a nyár elmaradását Magyarországon, és miként lett az ország "akácnagyhatalom"?

E könyv - a Magyarország globális története, 1869-2022 idősebb testvére - nagyszabású kísérlet Magyarország történetének újragondolására. Szerzői - történészek, geológusok, régészek, nyelvészek, irodalmárok, a könyv-, a művészet- és építészettörténet, illetve a vallástudomány képviselői - az ország és lakosainak határokon átívelő kapcsolataiból és globális beágyazódottságaiból indulnak ki.

Évezredek meghatározó jelentőségű, de mégis csak kevésbé ismert vagy nem kellően tudatosított történeteit elemzik tudományos színvonalon, ugyanakkor közérthető stílusban. Érdemben bemutatják, hogy - a változó kiterjedésű és formájú - Magyarország az elmúlt évezred során milyen módokon volt a globális történelem némileg sajátos, de nagyon is integráns része, és kapcsolatai idővel miként hálózták be bolygónkat.

Szerzők:
Ács Pál, Ágoston Gábor, Baár Mónika, Bácsatyai Dániel, Balogh Piroska, Balogh Róbert, Bárány Attila, Benda Borbála, Berecz Ágoston, Bodrogi Ferenc, Cieger András, Csákó Judit, F. Romhányi Beatrix, Fata Márta, Fedeles Tamás, Gál Judit, Luminița Gãtejel, G. Etényi Nóra, Halmos Károly, Hőnich Henrik, Jakab Gusztáv, Kármán Gábor, Kázmér Miklós, Klaniczay Gábor, Klein Rudolf, Klement Judit, Koloh Gábor, Komori Tünde, Konrád Miklós, Kontler László, Kovács Bálint, Kovács Janka, Kovács Péter, Kovács Szilvia, Kökényesi Zsolt, Kuzder Rita, Laczó Ferenc, Láng Benedek, Langó Péter, Lévai Csaba, Mészáros Ágnes, Mézes Ádám, Mihalik Béla, Mikó Árpád, Monostori Tibor, Nagy Balázs, Nagy Levente, Nagy Pál, Robert Nemes, Németh Ágnes, Pálffy Géza, Papp Adrienn, Rácz Zsófia, Rétfalvi Zsófia, Sándor Klára, Siklósi Zsuzsanna, Simon Melinda, Skorka Renáta, Sz. Kristóf Ildikó, Szabados János, Szabó András, Szabó Dániel, Szakács Béla Zsolt, Szende Katalin, Thoroczkay Gábor, Tóth Ferenc, Tóth G. Péter, Tóth Hajnalka, Tóth Heléna, Tózsa-Rigó Attila, Török Zsolt, Ugry Bálint, Uhrin Dorottya, V. Szabó Gábor, Vadas András, Varga Bálint, Vásáry István, Végsheő Tamás, Velladics Márta, Veszprémy László, Vida Tivadar, Zászkaliczky Márton

Köszönöm a lehetőséget a Corvina Kiadónak!
A kötetet kedvezményes áron megrendelhetitek a kiadó honlapjáról a lenti borítóképre kattintva.
Kövess minket Facebookon is!
A képek a kiadó oldalairól származnak.

Termékadatok

Cím: Magyarország globális története - A kezdetektől 1868-ig
Szerző: Laczó Ferenc, Vadas András, Varga Bálint (szerkesztők)
Kiadó: Corvina Kiadó
Oldalak száma: 560
Megjelenés: 2023. november 09.
Kötés: Puhatáblás
ISBN: 9789631369427
Méret: 238 mm x 165 mm
Share:

Megjegyzés küldése

Designed by OddThemes | Distributed by Blogger Themes